Cennik świadczonych usług

Uwaga! Promocja! Pierwszy miesiąc 50% taniej!

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto.
* W cenach jest zawarta usługa rozliczania do 3 pracowników i zleceniobiorców, tzn.:
sporządzenie listy płac i umów zleceń
prowadzenie kartotek wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
sporządzanie deklaracji ZUS, PIT-4, PIT-11, PIT-8B
Usługa podstawowa Cena

1. Prowadzenie ewidencji przychodów bez VAT

od 100,00 zł

2. Prowadzenie ewidencji przychodów wraz z ewidencją Vat:

od 150,00 zł

3. Prowadzenie ewidencji Vat przy karcie podatkowej

od 100,00 zł

4. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez Vat

od 100,00 zł

5. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją Vat

od 150,00 zł

6. Prowadzenie księgi rachunkowej

od 150 zł

sporządzenie bilansu 1 x opłata miesięczna
Usługi dodatkowe Cena

1. Obsługa kadrowa* (za osobę)

20,00 zł
dla firm posiadających do 3 pracowników w cenie usługi

2. Porady w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej

przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń dla firm posiadających umowę z biurem w cenie usługi

3. Reprezentacja firmy w Urzędzie Skarbowym

(przygotowanie, złożenie stosownych deklaracji i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji z urzędem) w cenie usługi

4. Reprezentacja firmy w ZUS

(przygotowanie, złożenie stosownych deklaracji i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji z urzędem) w cenie usługi

5. Zeznania roczne dla firm posiadających umowę z biurem

PIT-28 w cenie usługi
PIT-36 i PIT-36L w cenie usługi
PIT-37 w cenie usługi

6. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

w cenie usługi